یکی از راه‌های به دست آوردن اعتبار هیتوپی ‘اعتبار خرید’ هست. اعتبار خرید به ۲ صورت به دست می‌اید.  
  • اعتبار خرید هر محصول: در صفحه هر محصول مقدار اعتبار خرید آن محصول مشخص است.
  • اعتبار خرید سفارش‌ها: گاهی برای رفاه حال مشتریان، هیتو استایل برای خریدهایی که از سقف مشخصی بیشتر باشند اعتبار خرید سفارش در نظر می‌گیرد.  این اعتبار بعد از قطعی شدن خرید به کیف پول هیتوپی کاربران اضافه می‌شود. به طور نمونه، اعلام می‌شود “به ازای هر ۵۰۰،۰۰۰ تومن خرید، ۴۰،۰۰۰ تومن اعتبار هیتوپی به سفارش تعلق می‌گیرد.” این مبلغ بعد از تکیل خرید به کیف پول هیتوپی اضافه می‌شود.